\ Studentenglazenwassers.nl » Glasbewassing door studenten

Disclaimer voor Studentenglazenwassers.nl

Studentenglazenwassers.nl, hierna te noemen SGW, verleent jou hierbij toegang tot Studentenglazenwassers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SGW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op Studentenglazenwassers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van SGW.

Beperkte aansprakelijkheid

SGW spant zich in om de inhoud van Studentenglazenwassers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Studentenglazenwassers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SGW.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Studentenglazenwassers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SGW.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SGW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactformulier

Als je contact met ons wilt opnemen, vul dan onderstaand contactformulier in.

  Wat is je vraag?

  Onze gegevens

  Studentenglazenwassers VOF
  Stavangerweg 23-24
  9723 JC
  Groningen

  Tel: 06 5326 6790
  E-mail: info@studentenglazenwassers.nl

  Bank: NL08RABO0158159381
  KvK: 51246430
  BTW-nr: 823166892B01