Privacy

Privacy statement SGW

Versie geldig vanaf: 3 juni 2013


Persoonsgegevens

SGW gebruikt de door jou opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door SGW te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van jouw persoonsgegevens houdt SGW zich aan alle wet- en regelgeving voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. De door jou aan SGW toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor vertegenwoordigers van SGW.

Gebruik diensten van SGW

De door jou opgegeven persoonsgegevens, waaronder jouw e-mailadres en adresgegevens, worden enkel gebruikt om de door SGW aangeboden diensten naar behoren te laten werken.

Toezending van informatie

SGW zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de uitvoering van de dienstverlening en jou niet benaderen met commerciële boodschappen van SGW of partners van SGW.

Wijziging & inzage

SGW is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Indien SGW overgaat tot wijziging van de privacyverklaring zal jij daarover geïnformeerd worden via de Website.

Je hebt te allen tijde recht om inzage te vragen in de over jou verzamelde persoonsgegevens. Indien je een dergelijk verzoek kenbaar maakt, zal SGW binnen 4 weken voldoen aan jouw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van deze privacy verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien je vragen, klachten of opmerkingen hebt aangaande het gebruik van jouw persoonsgegevens dien je deze via een e-mailbericht aan SGW (info@studentenglazenwassers.nl) kenbaar te maken.

 

Download onze privacyverklaring